ASSOCIACIÓ CULTURAL LA DEVESA

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació Cultural La Devesa es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

  • Contribuïr a la millora de la comunitat i el desenvolupament del poble.
  • Organitzar des de la societat actes d’interès social, cultural i festiu al poble.
  • Promoure activitats que fomentin el coneixement i respecte pel poble i el seu entorn.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  • Posar en marxa un espai de trobada i diàleg per als veïns i veïnes d’Arbolí.
  • Realitzar trobades periòdiques obertes entre els i les habitans del poble.
  • Promoure una publicació de caire local amb temes relacionats amb història, natura, etnografia, gastronomia i cultura.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

  1. El domicili de l’associació s’estableix a Arbolí.
  2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament al municipi d’Arbolí.