LA DEVESA

PERQUÈ NEIX?

L’associació cultural La Devesa comença a gestar-se a l’abril 2016 quan una dotzena d’habitants d’Arbolí es troben per buscar una solució a la manca d’un lloc de trobada al poble, un espai on reunir-se i fer tertúlia, recollit, acollidor i obert.

L’associació va iniciar-se amb l’objectiu d’aconseguir un espai propi, gestionat i coordinat per les persones que configuren la societat. Aquest va ser i és el focus prioritari de La Devesa. També es va formular la idea que l’associació fos una plataforma vilatana per debatre temes relacionats amb el poble i generar activitats culturals, socials i lúdiques.

Al maig 2016 aquest grup de persones va augmentar fins a 24 i es va constituir legalment la Associació Cultural, decidint en assemblea el nom “Associació Cultural La Devesa”. Progressivament el nombre de socis i sòcies va augmentant i en la actualitat La Devesa esta constituida per una seixantena de persones.

la-devesa-017
Poble Arbolí - La Devesa - 1

INICIS

Al mes de maig 2016 es va constituir legalment La Devesa amb l’elecció de la Junta Directiva configurada per:

President: Jordi Feliu aka Iosu
Vicepresident: Miquel Angel Gonzalez
Secretaria: Meritxell Romanos Bayés
Tresorera: Lourdes Illa

La seu de l’entitat s’ha ubicat, de manera provisional, al C/ Sant Pau 15 (43365) – Arbolí. En l’actualitat la societat està en procés de reformar l’Antiga Abadia ubicada a la Pl. de l’Església 1, que ha estat cedida per la parròquia per un període de setanta anys.

Objectius

  • Contribuir a la millora de la comunitat i el desenvolupament del poble.
  • Organitzar des de la societat actes dʼinterès social, cultural i festiu al poble.
  • Promoure activitats que fomentin el coneixement i respecte pel poble i el seu entorn-

Per assolir aquests objectius es van acordar les següents activitats:

  • Posar en marxa un espai de trobada i diàleg pels veïns i veïnes d’Arbolí.
  • Realitzar trobades periòdiques obertes entre els i les habitants del poble.
  • Promoure una publicació de caràcter local amb temes relacionats amb història, natura,
    etnografia, gastronomia i cultura.

PRESENT

Actualment La Devesa està configurada per una seixantena de socis/es que paguen  una quota anual. Els nous/noves socis/es hauran d’estar avalades per tres socis/es i pagar la quota establerta. L’associació es reuneix en assemblea regularment, una mitjana d’un cop cada tres mesos. Les actes i els acords queden a l’abast dels/les socis/es a través de e-mail.

A La Devesa es treballa seguint diferents focus d’interès entre els quals cal destacar el projecte transversal de l’associació: disposar d’un espai propi per La Devesa i pel poble: un espai de trobada, reunió, treball i formació on poder desenvolupar diferents activitats tan internes pels socis/es com de caràcter públic per a la resta d’habitants d’Arbolí, pobles veïns i visitants.

Alhora La Devesa promou el desenvolupament d’Arbolí a través d’activitats de caràcter cultural i festiu de qualitat al poble que prenen per eix la música, les arts, les diferents professions al poble i l’ecologia. També es fomenten activitats relacionades amb la natura i les potencialitats de l’entorn com són les diferents rutes i senders, l’escalada en bloc i el paisatge natural i nocturn. Per últim és desenvolupen activitats que són un espai de trobada, relacional i formatiu per a la gent gran.